De bakker en de Uitvaart...


Brood en banket spelen een rol in alle hoogte- en

dieptepunten in een mensenleven, dus ook rondom

het thema ‘rouw en begraven'. Soms werd met een

bakproduct de broosheid van het leven weergegeven,

soms werd met een uitgebreid lijkmaal gezamenlijk

het verdriet weg gegeten.

Poffen, Leedkoek of Nedese Krakelingen, ik had er nog nooit van gehoord...


In de volgende aflevering:

Ja... zo werd het genoemd LIJKMAALTIJDEN, en dan te bedenken dat we tegenwoordig moeite hebben met de

wetgeving die de naam draagt "wet op de lijkbezorging"...