DEEL 5 - HET MORTUARIUM DOSSIER

DE POLITIEK BLIJFT HET PROBLEEM VOLGEN.

De vragen van Bruijns raken het kernpunt nl. waarom is het koelen niet gewoon opgenomen bij de noodzakelijke zorg en waarom worden nabestaanden door de regeling dat ze binnen 3 uur na het overlijden moeten zorgen dat de overledene weg is, enorm belast en onderdruk gezet. De Minister (Els Borst) is het daar wel mee eens. Nabestaanden worden volgens haar antwoord wel onder een (tijds)druk gezet, maar ze vindt dat de tijd toch voldoende is.

Wij blijven dus werken met de 3-uursregeling. Op vergaderingen van de NUVU brengt Evert de Niet het nog wel eens ter sprake, maar het wordt nooit serieus opgepakt.

Evert de Niet heeft wel een bijzondere positie als het gaat om de rekeningen voor het mortuariumbeheer, want die krijgt hij niet. Hij roept de leden van de NUVU telkens op om de rekeningen ook niet te betalen, maar dat durven de leden niet aan.

Erik Boelkens wordt regio-voorzitter van West (NUVU). De regiovoorzitters hadden regelmatig overleg met elkaar. Tijdens een gesprek aan de Scheveningse haven doet Evert de Niet (voorzitter van Noord) uitgebreid uit de doeken hoe het zit en dat de NUVU, die hem in het proces ondersteunde, hem had laten vallen. Waarschijnlijk omdat de uitkomst de voorzitter en een aantal andere bestuursleden niet beviel. Zij hadden nl. boter op hun hoofd, want zij beheerden ook mortuaria.

Ook Erik Boelkens had op dat moment veel last van een verpleeghuis in zijn buurt, waar hij opdrachten kwijt raakte door het mortuariumbeheer van een collega. Erik Boelkens wilde er dus ook wel voorgaan

Op 17 juli 2007 worden door Pieter Omtzigt en Janneke Schermers Kamervragen gesteld over de (natura) uitvaartpolissen (van Yarden). Bij de vragen ook vragen over het mortuariumbeheer. [ah-tk-20062007-2499 Omtzigt Schermer.pdf] Over deze vragen antwoord de Minister met het antwoord dat er ook al in 2000 op kwam nl. dat er afspraken over zijn gemaakt.

Voor Erik Boelkens is het aanleiding om Pieter Omtzigt en Janneke Schermers een e-mail te sturen, waarin Erik uitlegt dat het antwoord van de Minister wel klopt, maar dat via een trucje de rekening alsnog bij de nabestaanden wordt neergelegd. [email naar de Kamerleden Omtzigt en Schermers naar aanleiding van het antwoord van de Minister op vraag 2499 [jaar 2006-2007].pdf] In deze e-mail verwijst Erik Boelkens naar; [Telegraaf 25 januari 2007; Nabestaanden vaak buitenspel.pdf].

Tot zijn stomme verbazing krijgt Erik Boelkens antwoord van Pieter Omtzigt. Erik Boelkens wordt uitgenodigd om in een gesprek een toelichting te geven. Er wordt een datum gepland. Helaas wordt dit gesprek op het allerlaatste moment afgezegd, omdat er een spoeddebat nodig is over het kraken van de Ov-jaarkaart. Erik Boelkens houd wel contact via de e-mail en telefoon met Pieter Omtzigt.

Via zijn lidmaatschap van het CDA spreekt Erik Pieter vluchtig op een congres van de Partij. Er worden in overleg met hem nieuwe Kamervragen gesteld. Ook mevrouw Arib (PvdA) stelt Kamervragen over het onethisch binnen halen van opdrachten via het mortuariumbeheer. [ah-tk-20072008-3262 Arib.pdf] Alle antwoorden zijn duidelijk; Ziekenhuizen mogen het mortuariumbeheer uitbesteden, als er maar op toezien dat nabestaanden een vrije keuze hebben in het bepalen door wie zij de uitvaart laten verzorgen. De Minister meent dat er een vrije keuze is. Erik Boelkens is het daar absoluut niet mee eens. Hij kent de praktijk maar al te goed. Via zijn contacten met Pieter Omtzigt blijft Erik hem daarop wijzen.

Op 3 maart 2009 stelt Pieter Omtzigt samen met het lid Ten Hoope opnieuw Kamervragen over de verzekeringen en ook nu worden er vragen over het mortuariumbeheer aan toegevoegd. [ah-tk-20082009-2113 Omtzigt  Ten Hoopen.pdf] In het antwoord geeft de Minister aan dat het koelen WEL tot de noodzakelijke zorg behoort! Ook stelt de Minister dat de ziekenhuizen transparant moeten zijn over de kosten van de “wenselijke” zorg.