DEEL 11  - HET MORTUARIUM DOSSIER

NIEUW VONNIS VAN DE HOGE RAAD...

Op 25 juni 2019 doet de rechtbank van Amsterdam uitspraak in de zaak tussen Uitvaart24 en Ria Brens. Uitvaart24 weigert de rekening van Ria Brens te betalen. [vonnis rechtbank Amsterdam vonnis inzake Uitvaart24-Brens.pdf] Ria Brens beheert het mortuarium van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Ze is geen lid van de VMG. Ze zet door en stapt naar de rechter. Erik Boelkens hoopte al jaren dat dit zou gebeuren. Erik had nl. het sterke vermoeden dat de VMG leden niet naar de rechter mochten om een negatieve uitspraak te voorkomen. Erik heeft zelf diverse malen aangeboden om naar de rechter te gaan, maar dan trok men de vordering in. Beter je verlies nemen in een aantal gevallen dan de hele handel in het geding brengen. Erik Boelkens adviseert Jan-Jaap Palma op de achtergrond. Geef steeds aan wat er als verweer moet dienen en dat helpt. Het vonnis is heel duidelijk.

De rechter stelt dat;

1. Er geen expliciete opdracht is. Die had er wel moeten zijn.

2. Er is geen sprake van zaakwaarneming

3. Het convenant uit 2000 heeft geen derde werking.

4. Er is geen sprake van gewoonterecht.

Dit zijn de 4 punten waarover de VMG steeds zegt dat het de reden is, waarom zij wel zonder expliciete opdracht kunnen werken. Zij hebben ook geprobeerd om het vooraf te regelen door van te voren patiënten te laten tekenen voor de kosten van het mortuarium. Het moet niet gekker worden. Lig je in de ambulance en wordt je gevraagd of je even wil tekenen dat je akkoord gaat met mortuariumkosten voor het geval dat je komt te overlijden. De meeste patiënten zullen wel acuut van de brancard springen na die vraag. Roos Zwetsloot was toch juist bang voor dit soort Amerikaanse toestanden?

Erik probeert het vonnis van de rechtbank Amsterdam breed uit te zetten, maar Jan Jaap hield het liever stil.

Erik Boelkens heeft er nog wel contact over met Heidi van Haastert. Ook over de reactie van de BGNU.
De BGNU laat nl. weten dat ze het plaatsen van de nota van de mortuariumbeheerder als service van hun leden zien omdat nabestaanden anders een aparte nota zouden krijgen. Een absurde reactie in de ogen van Erik. Naar zijn idee gelden de door de rechtbank genoemde argumenten ook voor nabestaanden. Zij gaan dus ook wel winnen als het voor de rechter komt. Kennelijk wil de BGNU rekken totdat er een nabestaande bereid is om naar de rechter te stappen. Misschien slim, want dat kan wel even duren en in de tussentijd kunnen de leden die mortuaria beheren, nog even hun praktijken voorzetten. Maar is lijkt voor het vertrouwen tot al niet te grootte vertrouwen van de consument in de onze branche niet goed.

Erik Boelkens zoekt contact met de nieuwe directeur van de BGNU Brigitte Wieman. Er volgt een gesprek waarin ook het mortuariumbeheer wordt besproken. Verder wat inbreng van Erik ten aanzien van de nieuwe Wet op de lijkbezorging e.d. Er komt een e-mail op terug met de titel “wat doen we er mee”. De reactie van Erik Boelkens is na het lezen van de e-mail; “Niets concreets”. Het lijkt erop dat het bestuur van de BGNU nog steeds vierkant achter de VMG blijft staan.